MUSICOLOGY

(Musicología)
Review of Theory and Praxis of Music
FOUNDER MEMBERS (1985)
Nikos Christodoulou
Byron Fidetzis
Antonis Kontogeorgiou
Apostolos Kostios
Olympia Psychopedis-Frangou
Katy Romanou
Haris Xanthoudakis
Dimitris Yannou
George Zervos
Ion Zottos (1944-2010)
  
HONORARY MEMBERS
Ludwig Finscher
Constantin Floros
 


MUSICOLOGY

(Musicología)
Review of Theory and Praxis of Music

 

ADVISORY BOARD

Alexandros Baltzis

Nikos Christodoulou

Markos Dragoumis

Byron Fidetzis

George Fitsioris

Christoph Flamm

Ioannis Fulias

Anastasios Hapsulas

Kostas Kakavelakis

Antonis Kontogeorgiou

Apostolos Kostios

Nikolas Lagoumitzis

George Leotsakos

Nikos Maliaras

Agamemnon Mourtzopoulos (1922-2005)

Evi Nika-Sampson

Olympia Psychopedis-Frangou

Katy Romanou

Iouri Semenov

Iakovos Steinhauer

Christoph Stroux (1931-2013)

Dimitris Themelis

Markos Tsetsos

Charikleia Tsokani

Haris Xanthoudakis

Dimitris Yannou

George Zervos

 

Ion Zottos (1944-2010)

 


MUSICOLOGY

(Musicología)
Review of Theory and Praxis of Music
EDITORIAL BOARD
Alexandros Baltzis
George Fitsioris
Ioannis Fulias
Olympia Psychopedis-Frangou
Markos Tsetsos
George Zervos
      


MUSICOLOGY

(Musicología)
Review of Theory and Praxis of Music
WEB PAGES
Alexandros Baltzis
Ioannis Fulias
  


MUSICOLOGY

(Musicología)
Review of Theory and Praxis of Music

 

PUBLISHING & DISTRIBUTION
Nissos Publications
14 Sarri str.
105 53, Athens
Greece
Tel.: (+3)210 3250058
Fax: (+3)210 3250058
e-mail: info@nissos.gr
(http://www.nissos.gr)