ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Μαρία Αλεξάνδρου

Γεννήθηκε το 1969 στο Βουκουρέστι. Σπούδασε μουσική παιδαγωγική στο κρατικό Μουσικό Ωδείο “Ciprian Porumbescu” του Βουκουρεστίου, μουσικολογία, κλασική λατινική φιλολογία και βυζαντινολογία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, καθώς και βυζαντινολογία στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, κοντά στους J. Raasted και Chr. Troelsgård. Το 2001 έλαβε τον διδακτορικό τίτλο της Ανθρωπιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με τη διδακτορική της διατριβή για τα μεγάλα σημάδια της μεσοβυζαντινής μουσικής σημειογραφίας. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών ήταν υπότροφος του ιδρύματος Studienstiftung des Deutschen Volkes, ενώ για μεταδιδακτορικές σπουδές έχαιρε υποτροφίας του ιδρύματος Alexander von Humboldt. Από το 2002 ώς σήμερα εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Βυζαντινή Μουσική (επίκουρη καθηγήτρια από το 2009). Έλαβε μέρος σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έδωσε master classes στη Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, λαμβάνοντας διάφορες διακρίσεις. Το συγγραφικό της έργο, που περιλαμβάνει δύο βιβλία και πάνω από 30 άρθρα, εστιάζει κυρίως στους τομείς της παλαιογραφίας, της ανάλυσης, της ιστοριογραφίας και της διδακτικής της βυζαντινής μουσικής.