ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Θωμάς Κ. Αποστολόπουλος

Γεννήθηκε το 1963 στα Ριζώματα Ημαθίας. Έχει πτυχίο Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985) και μεταπτυχιακό τίτλο στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου (ΑΠΘ, 1990). Έχει Πτυχίο (1984) και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής (1992). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1997). Εξελέγη ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Απρίλιος 2009) για το γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Μουσική και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου», όπου και διδάσκει από το 2011 σχετικά μαθήματα και Θεωρία της Ψαλτικής Τέχνης. Έχει διδάξει επίσης στα Μουσικά Σχολεία Θεσσαλονίκης και Γιαννιτσών, στην σχολή παραδοσιακής μουσικής «Εν Χορδαίς», στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις σεμιναρίων σε ωδεία, σχολές βυζαντινής μουσικής, Π.Ε.Κ. κ.λπ.

Έχει δημοσιεύσει τα αυτοτελή βιβλία: Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της Μουσικής Τέχνης, Αθήνα 2002 (διδακτορική διατριβή), και Η εκκλησιαστική μουσική στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1999. Έχει επιβλέψει δισκογραφικές εκδόσεις («Εν Χορδαίς», Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.λπ.). Άλλες δημοσιεύσεις του αφορούν την «εξήγηση» και μεταγραφή από την Παλαιά στενογραφική Μέθοδο της Βυζαντινής Μουσικής, την παραδοσιακή ελληνική δημοτική μουσική, καθώς και τη λόγια μουσική της Πόλης σε σχέση με θέματα ιστορίας, θεωρίας, μορφολογίας και οργανολογίας.