ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

John Baily

Διδάκτωρ, καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Goldsmith’s College, University of London, και αναγνωρισμένος ερμηνευτής της αφγανικής μουσικής. Έχει γράψει το Music of Afghanistan: Professional Musicians in the City of Heart (Cambridge Studies in Ethnomusicology, Cambridge University Press, 1988) και έχει σκηνοθετήσει το εθνομουσικολογικό φιλμ Amir. Έχει ερευνήσει συστηματικά την αφγανική μουσική και τα εθνομουσικολογικά ενδιαφέροντά του εστιάζουν σε ποικίλες θεματικές, όπως μουσικά όργανα και ανθρώπινο σώμα, η χρήση του φιλμ στην εθνογραφία της μουσικής, μουσική και λογοκρισία και η μουσική ερμηνεία ως τεχνική έρευνας.