ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αποφοίτησε το 1987 από το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας St. Kliment Ohridski και το 1992 πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Από το 1997 συνεργάζεται ερευνητικά και διδακτικά με τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οικονομικών Επιστημών και Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2001 είναι διδάσκων στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το 2003 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».
Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις στα πεδία: κοινωνιολογία της τέχνης και του πολιτισμού, κοινωνιολογία της μουσικής και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και της Γραμματείας Σύνταξης, καθώς και υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες της Μουσικολογίας. Είναι μέλος της International Musicological Society, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συνδέεται με την Ερευνητική Επιτροπή 46 της International Sociological Association. Διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: http://users.auth.gr/~baltzis.