ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Louis Albert Bourgault-Ducoudray

Συνεχίζοντας την παράδοση του Villoteau, του πρώτου Γάλλου μουσικού που μελέτησε επί τόπου την ελληνική μουσική έναν ακριβώς αιώνα νωρίτερα (στα τέλη του δέκατου όγδοου), ο Louis Albert Bourgault-Ducoudray (1840-1910), συνθέτης, ερευνητής και παιδαγωγός, συνέβαλε σε μεγάλο ποσοστό στη γνωριμία των Γάλλων μουσικών με τη μουσική μας παράδοση, ιδίως μέσω των εναρμονίσεων, μεταγραφών και διασκευών ελληνικών λαϊκών μελωδιών που εξέδωσε στο Παρίσι. Οι μελέτες του Βοurgault-Ducoudray για τη λαϊκή μουσική (ερεύνησε και τη λαϊκή μουσική της Βρετάνης) και την τροπική μουσική παλαιότερων και σύγχρονων πολιτισμών επηρέασαν τις νέες τάσεις στη γαλλική μουσική, εισάγοντας την ιδέα της διεύρυνσης των εκφραστικών μέσων της δυτικής μουσικής.
Η επαφή του Γάλλου μουσικού με την Ελλάδα δεν σταματά με τη λήξη της αποστολής του στη χώρα μας. Στο Παρίσι σχετίζεται με πολλούς Έλληνες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Μάριος Βάρβογλης (βλ. σχετικά στο αφιέρωμα για τον Βάρβογλη, στη Μουσικολογία, τεύχος 2/1985).
Το κείμενο Αναμνήσεις από μία μουσική αποστολή στην Ελλάδα και στην Ανατολή, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 7-8 της Μουσικολογίας, είναι το πρώτο που εξέδωσε ο Bourgault-Ducoudray μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα στο Παρίσι (1η έκδοση: 1876, 2η: 1878). Ακολούθησαν τα κείμενα Etudes sur la musique ecclésiastique grecque: mission musicale en Grèce et en Orient (Paris, 1877) και Conférence sur la modalité dans la musique grecque (Paris, 1878).