ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Ο Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοψάλτης του ιερού ναού της αγίας Βαρβάρας τού ομωνύμου Δήμου (προσκυνηματικού ναού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος), χοράρχης του γνωστού χορού ψαλτών Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Είναι ενεργό μέλος διάφορων επιστημονικών και καλλιτεχνικών σωματείων (Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ανατολής το Περιήχημα, The International Society for Orthodox Church Music, American Society of Byzantine Music and Hymnology κ.ά.), συμμετέχει δε δραστήρια σε (πανελλήνια και διεθνή) μουσικολογικά συνέδρια. Από τις κυριότερες (αυτοτελείς) δημοσιεύσεις του, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Μουσικολογίας, επισημαίνονται οι ακόλουθες: Ο πολυέλεος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία, Αθήνα 2003· Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής – Νησιωτική Ελλάς. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων μουσικών κωδίκων των αποκειμένων εν ταις βιβλιοθήκαις των ιερών μονών, των ιερών ναών, ως και λοιπών συλλογών, της νησιωτικής Ελλάδος, τόμος Α΄: Ύδρα, Αθήνα 2005· Ο πολυέλεος Παρθενίου ιερομονάχου του μετεωρίτου, Αθήνα 2009· Βυζαντινομουσικολογικά, Αθήνα 2010.