ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Γιώργος Φαράκλας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι (είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Paris-I Panthéon – Sorbonne). Έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα διδάσκει ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Δημοσιεύσεις:
Θέση και αλήθεια. Για μια διαλεκτική γνωσιοθεωρία των κοινωνικών φαινομένων, Αθήνα: Κριτική 1997.
Machiavel. Le Pouvoir du prince, Paris: Presses Universitaires de France 1997.
«Έγελος και Μακιαβέλλι: Η επιβολή του νόμου», Δευκαλίων 16/1, 1998 («Hegel et Machiavel», Revue Philosophique 1/1999).
«Donation mutuelle de sens et resonaiment par l’absurde», στο: Fr. Dagognet-P. Osmo (επιμ.), Autour de Hegel. Hommage à Bernard Bourgeois, Paris: Vrin 2000. Εκτενής εκδοχή: «Αλληλονοηματοδότηση και εις άτοπον απαγωγή. Εισαγωγή στην εγελιανή συγκρότηση νοημάτων», Δευκαλίων 18/2, 2000.
Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον Έγελο, Αθήνα: Εστία 2000.
«Αυτό το πράγμα». Κριτική της αιτιότητας και αυτοσχεσία στην συγκρότηση του κοινωνικού αντικειμένου, Αθήνα: Νήσος (υπό έκδοση).