ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Γιώργος Φιτσιώρης

Ο Γιώργος Φιτσιώρης είναι διδάκτωρ μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master of Arts στη θεωρία της μουσικής από το Washington University in St. Louis και έχει Δίπλωμα αρχιτέκτονος-μηχανικού από το Ε.Μ.Π. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και διδάσκει τα μαθήματα «Θεωρία και Πράξη της Τονικής Μουσικής», «Θεωρία και Πράξη της Αναγεννησιακής Μουσικής», «Μέθοδοι Ερμηνείας Μουσικών Έργων», και διευθύνει σεμινάρια θεωρητικής, αναλυτικής και ιστορικής κατεύθυνσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν σενκεριανή θεωρία και ανάλυση, θεωρία της μουσικής και μελέτη των συνθετικών πρακτικών του όψιμου μεσαίωνα και της αναγέννησης, όπως επίσης και φαινομενολογικές, σημειολογικές και, κυρίως, αφηγηματικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Είναι μέλος της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Γραμματείας Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού Μουσικολογία. Πολλά κείμενά του σχετικά είτε με την εξέταση και ανάλυση των συνθετικών διαδικασιών, είτε με τη μελέτη και σχολιασμό θεωρητικών συγγραμμάτων από τον 14ο έως και τον 19ο αιώνα περιλαμβάνονται σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχουν, επίσης, εκδοθεί δύο βιβλία του: Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2004, και Τα χορικά του Μπαχ, ενταγμένα σε μία ευρύτερη ιστορική περίοδο συνθετικών και θεωρητικών αναζητήσεων (15ος-18ος αιώνας), Panas Music (Παπαγρηγορίου – Νάκας), Αθήνα 2010.