ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Φλώρα Κρητικού

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Διδάκτωρ Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001) και Μεσαιωνικής Μουσικής Παλαιογραφίας της École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Παρίσι (2004). Υπήρξε μουσικοκριτικός στο μουσικό περιοδικό Diapason (Παρίσι) την περίοδο 1995-1998. Το 1998 δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε σε διεθνή μουσικολογικά συνέδρια. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στο χώρο της βυζαντινής μουσικολογίας και του γρηγοριανού μέλους.