ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Ευστάθιος Γ. Μακρής

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Φοίτησε αρχικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-1985), την οποία γρήγορα εγκατέλειψε για να μεταπηδήσει στο νεοϊδρυθέν, τότε, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε το 1991 με βαθμό Άριστα. Την ίδια χρονιά μετέβη στη Βιέννη, όπου ξεκίνησε αρχικά σπουδές στη σχολή Σύνθεσης της Ανώτατης Σχολής Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, στη συνέχεια όμως αποφάσισε να αφοσιωθεί στην περαιτέρω σπουδή της μουσικολογίας, με ειδίκευση στη βυζαντινή μουσική. Από το 1992 φοίτησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στο Ινστιτούτο Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διάκριση και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος τον Μάιο του 1996. Από τον Ιούνιο του 1997 έως τον Σεπτέμβριο του 1999 εργάστηκε στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», όπου ασχολήθηκε αρχικά με τη μουσική καταλογογράφηση και στη συνέχεια με ζητήματα του διαδικτύου. Από τον Μάρτιο του 1999 και για τρία εξάμηνα δίδαξε Ιστορία και Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 2000 διορίστηκε ως Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσει ανακοινώσεις σε διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 διδάσκει Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής προ της Νέας Μεθόδου («παλαιά» σημειογραφία) στο μεταπτυχιακό Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών. Παράλληλα ασκεί το επάγγελμα του ιεροψάλτου.