ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Ιωάννης Παπαθανασίου

Ο Ιωάννης Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε στην Ιταλία, στο Università degli Studi di Pavia Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, αποκτώντας το 1990 πτυχίο μουσικολογίας. Στο ίδιο πανεπιστήμιο συνέχισε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και απέκτησε το Diploma di Paleografia e Filologia Musicale. Τον Οκτώβριο του 1994 ανακηρύσσεται διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (Institut for Græsk og Latin), εκπονώντας διδακτορική διατριβή στη βυζαντινή μουσική παλαιογραφία υπό την εποπτεία του καθηγητή Dr. Phil. Jørgen Raasted. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής έχαιρε υποτροφίας του “Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”. Είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο “Παλαιογραφία της Μουσικής”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των παλαιών μουσικών γραφών και ιδιαίτερα της νευματικής σημειογραφίας (βυζαντινής και δυτικής) έως και το 14ο αιώνα.