ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Σάββας Πατσαλίδης

Καθηγητής της θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει 200 εργασίες και πέντε βιβλία γύρω από τα θέατρο (ιδιαίτερα το πειραματικό) και τη θεωρία. Συνεργάζεται ως μόνιμος θεατρικός κριτικός με τα περιοδικά Πόρφυρας και Ρεύματα και με την εφημερίδα Κουίντα. Το τελευταίο του βιβλίο φέρει τον τίτλο (Εν)Τάσεις και (Δια)στάσεις: Η Ελληνική Τραγωδία και η Θεωρία του Εικοστού Αιώνα.