ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης

Φυσικός, Ηλεκτρονικός, Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄. Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας. Διευθυντής του Τομέως Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής & Βυζαντινής Μουσικολογίας. Κοσμήτωρ της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.
Διδακτικοί και ερευνητικοί τομείς: Φυσική και Μουσική Ακουστική, Μαθηματικά της Μουσικής, Θόρυβος – Ηχοπροστασία, Ακουστική Kλειστών Xώρων, Βιοακουστική, Ψυχοακουστική, Ηλεκτροακουστική, Αρχαία Ελληνική Mουσική παρά Πυθαγόρα και Πλάτωνι, Βυζαντινόν Ηρμοσμένον, Μουσική με χρήσιν Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επικοινωνία των ανθρώπων με την χρήσιν «φυσικών» και «σφυρικτών» γλωσσών.
Συμμετείχεν ως εισηγητής πρωτοτύπων ανακοινώσεων εις πλήθος διεθνών και τοπικών συνεδρίων περί την Φυσικήν, την Μουσικολογίαν και την Φιλοσοφίαν. Συνέγραψεν 54 διδακτικά συγγράμματα και εδημοσίευσεν πολλάς πρωτοτύπους εργασίας εις έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.