ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Ειρήνη Θεοδοσοπούλου

Διδάκτωρ μουσικολογίας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών), πτυχιούχος του ιδίου τμήματος, διπλωματούχος πιάνου (Εθνικό Ωδείο). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με επιβλέποντα καθηγητή τον Γεώργιο Αμαργιανάκη. Από τον Νοέμβριο του 1998 ήταν μεταπτυχιακή υπότροφος εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. Κατά τα έτη 1998-2003 παρήγαγε ερευνητικό έργο: α) στο πρόγραμμα «Θαλήτας: Η βιολιστική παράδοση στην κρητική δημοτική μουσική» του Ι.Μ.Σ. / Ι.Τ.Ε. και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθηνών, β) στο πρόγραμμα «Αρχαία – Βυζαντινή – Παραδοσιακή μουσική» του Ι.Μ.Σ. / Ι.Τ.Ε., και γ) στο πρόγραμμα «Εμπλουτισμός του Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθηνών. Έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα: μορφολογία της ελληνικής δημοτικής μουσικής, καταγραφές των δημοτικών τραγουδιών στο σύστημα της ευρωπαϊκής σημειογραφίας με χρήση ειδικών σημαδίων, έρευνα πεδίου σε διάφορες περιοχές της Κρήτης κατά τα έτη 1998-2004.