ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Νίκος Θεοτοκάς

Αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο πεδίο της ιστορικής και θεωρητικής κοινωνιολογίας. Είναι γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ).