ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Γεωργία Μαρία Τσερπέ

Η Γεωργία Μαρία Τσερπέ είναι αριστούχος πτυχιούχος πιάνου και θεωρητικών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακόμη, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜSC) με άριστα με τη θέση «Μουσική και Γλώσσα: Η πορεία από τη μίμηση προς το φορμαλισμό» από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) με άριστα με τη θέση «Μουσικοποιητική μορφή στα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη για φωνή και πιάνο» από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορικής Μουσικολογίας και της Αισθητικής (19ος και 20ός αιώνας) με έμφαση στην αναλυτική εξέταση του έργου ελλήνων συνθετών σε σύγκριση με ευρωπαίους συνθέτες. Ως μουσικολόγος έχει πάρει μέρος σε διεθνή συνέδρια, έχει δώσει διαλέξεις και έχει διδάξει σε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς ακόμη έχει συγγράψει σχόλια για προγράμματα συναυλιών και για δισκογραφία έργων από έλληνες εκτελεστές. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη συνοδεία τραγουδιού και στη συμμετοχή σε σύνολα μουσικής δωματίου. Εργάζεται ως σχολική σύμβουλος εκπαιδευτικών μουσικής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.