ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Περιοδική Έκδοση Μουσικής Θεωρίας και Πράξης

Renate Wieland

Έχοντας σπουδάσει μουσική (πιάνο με τον Jürgen Uhde), γερμανική φιλολογία και φιλοσοφία (με τον Ernst Bloch και τον Theodor W. Adorno) και αποκτώντας διδακτορικό με μια εργασία πάνω στον Goethe και τον Hegel, κατέλαβε τη θέση βοηθού του Hermann Schweppenhäuser στη φιλοσοφία με έμφαση στην αισθητική στο Πανεπιστήμιο του Lüneburg της Γερμανίας. Κατόπιν, και δουλεύοντας στη μουσική παιδαγωγική, συνεργάστηκε για μεγάλο διάστημα με τον Jürgen Uhde. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν το βιβλίο Σκέψη και εκτέλεση, μια θεωρία της μουσικής ερμηνείας. Μετά το θάνατο του Uhde, η έρευνα περί του εκτελεστή και του σώματος ως οργάνων της μουσικής αναπτύχθηκε περαιτέρω. Σήμερα εργάζεται πάνω στη μουσική για πιάνο του Schubert.