Επικοινωνία

  • Διεύθυνση:
Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φιλοσοφική Σχολή Ζωγράφου
Πανεπιστήμιο Αθηνών
τηλ.: 210 7277479
fax:   210 3609192
e-mail: editor@musicology.gr

 

  • Γραμματεία σύνταξης:
Μάρκος Τσέτσος
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Φιλοσοφική Σχολή Ζωγράφου
Πανεπιστήμιο Αθηνών
τηλ.: 210 7277479
e-mail: secretary@musicology.gr

 

  • Ιστοσελίδες:
Αλέξανδρος Μπαλτζής
Αλκαμένους 17
542 50, Θεσσαλονίκη
τηλ./fax: 2310 325147
e-mail: webmaster@musicology.gr