1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Μηνάς Αλεξιάδης

Η κοινωνική διάσταση της τζαζ και οι σχέσεις της με την εμπορική-ελαφρά μουσική

Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται αρχικά μία τοποθέτηση ως προς τα διάφορα ιδιώματα της τζαζ: αναφέρεται η προέλευση, η διαμόρφωσή τους, και μέσα από μία ιστορική προοπτική διερευνάται η σχέση της αντιπροσωπευτικής-αυτοσχεδιαζόμενης τζαζ με συναφή ιδιώματα, όπως η χορευτική και άλλες μορφές της αμερικάνικης εμπορικής και ελαφράς μουσικής· παράλληλα, γίνεται αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά της τζαζ, με στόχο να οριστεί μια διάκριση ανάμεσα στην τζαζ και τα ιδιώματα αυτά. Στην συνέχεια, αναφέρονται παράμετροι που ορίζουν την κοινωνική διάσταση και λειτουργία της τζαζ (το επίπεδο της παραγωγής, της πρόσληψης και της διάδοσης-διανομής της μουσικής). Αυτά τα στοιχεία συσχετίζονται με το γεγονός ότι, ενώ η τζαζ προέρχεται ουσιαστικά από την αφροαμερικανική μειονότητα, οι διαδικασίες διακίνησης-διάδοσης και οι σχέσεις της με την πολιτισμική βιομηχανία ήταν πάντοτε κάτω από τον έλεγχο μίας «ευρω-αμερικανικής» λευκής κοινότητας. Διαπιστώνεται έτσι ότι η στυλιστική εξέλιξη των ιδιωμάτων της τζαζ καθορίσθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη αυτή ένταση και δυναμική.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»