1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Νίκος Δοντάς

Η δισκογραφία ως παράγων διαμόρφωσης κριτηρίων στην μουσική ζωή. Από την προσφορά του καλύτερου αληθινού ως το «καλύτερο και από αληθινό»

Θέμα της ομιλίας είναι οι ριζικές μεταβολές που επέφερε στη μουσική ζωή των σύγχρονων, δυτικού τύπου κοινωνιών του 20ού αιώνα η διάδοση της ηχογραφημένης κλασικής μουσικής σε διάφορα μέσα. Ως μέσο αναμετάδοσης καταγραμμένης μουσικής ερμηνείας, αλλά και ως φορέας ενός ευρύτατου κύκλου εμπορικών συναλλαγών, ο δίσκος μετέβαλε τον τρόπο πρόσληψης της μουσικής αυτής, τα ποιοτικά και ποσοτικά της μεγέθη και εν τέλει την ίδια την τύχη της. Θα επιχειρηθεί να δειχθεί ότι οι διαφορές ανάμεσα στις ηχογραφήσεις των αρχών του 20ού αιώνα και τις σημερινές δεν έχουν σχέση μόνο με την τεχνολογική εξέλιξη: με άλλα λόγια, οι νεώτερες δεν είναι μόνον τεχνικά αρτιότερες και πιο αξιόπιστες από τις παλαιότερες αλλά τελείως διαφορετικές. Μετά από μία απαραίτητη σύντομη ιστορική αναδρομή, θα επισημανθούν τα σημεία εκείνα, στα οποία ο δίσκος ως προϊόν έχει τροποποιήσει καθοριστικά – θετικά και αρνητικά – την συνολική μουσική εμπειρία και, ως εκ τούτου, την μουσική μας συνείδηση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»