1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Μάρκος Δραγούμης

Αναμνήσεις από την μαθητεία μου με τον Egon Wellesz

Η περιγραφή προσωπικών αναμνήσεων από την μαθητεία κοντά σε έναν μεγάλο μουσικολόγο και συνθέτη επιχειρείται ως μία διαπλοκή της ζωής με την επιστήμη και την τέχνη. Η επιστημονική ενασχόληση του Wellesz και οι μεθοδολογικές του απόψεις για την βυζαντινή μουσική, για την σχολή του Schönberg και άλλων, καθώς και οι συνθέσεις του ιδίου του Wellesz, περιγράφονται σε σχέση με το κλίμα και τα βιώματα της εποχής. Η μετάδοση της βυζαντινής μουσικής στην Δύση από έναν ευρωπαίο μουσικολόγο και, γενικώτερα, η ενασχόληση με τα γράμματα και τις τέχνες και η διαδικασία μετάδοσης της γνώσης, αναδύονται μέσα από ένα σφαιρικό πλαίσιο σχέσεων και παραπέμπουν στις ουμανιστικές διαστάσεις αυτού του πλαισίου.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»