1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Ludwig Finscher

Το μουσικό έργο τέχνης στη μουσική ζωή του παρόντος στην Γερμανία

Μετάφραση: Ιωάννης Φούλιας
Μετά από μία πραγμάτευση της ιστορικά φορτισμένης έννοιας «μουσικό έργο» και τον αναλογισμό για την ιστορία της έννοιας αυτής, που διατρέχει την εξέλιξή της από τον Μεσαίωνα ως τον 20ό αιώνα, θίγεται το πρόβλημα της διάστασης της παράδοσης και της συνέχειάς της στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Γίνεται αναφορά σε όλα τα σύγχρονα κινήματα και στα αισθητικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά τους. Κατά την περιγραφή αυτή επισημαίνεται το παράδοξο της σχετικοποίησης του «μουσικού έργου» στον παραδοσιακό μουσικό πολιτισμό, λόγω της μεγάλης διάδοσής του μέσω των μέσων τεχνικής αναπαραγωγής και των ΜΜΕ, εν μέσω μιας πλήρως αδιάφορης πρόσληψης. Αυτό επιδρά στον μαρασμό του ρεπερτορίου των συναυλιών και την υποβάθμιση των μουσικών έργων υπέρ αισθητικών αξιών της ερμηνείας. Η έννοια του παραδοσιακού μουσικού έργου, ως ενός «opus perfectum et absolutum», ως ενός οργανικού συνόλου, αίρεται με τον κατακερματισμό του για εύκολη κατανάλωση. Αναφέρονται επίσης οι σύγχρονες κοινωνικές μορφές παραγωγών και ΜΜΕ (όπως π.χ. τα talk shows και οι σειρές CD με αστέρες της ερμηνείας) και η επίδρασή τους στην διαδικασία διάλυσης και «φετιχοποίησης» του «μουσικού έργου» σε όλες τις πολιτισμικά εξελιγμένες χώρες.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»