1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Κωνσταντίνος Φλώρος

Ο ανθρώπινος προορισμός της μουσικής. Κίνδυνοι μιας απομάκρυνσής της από τον άνθρωπο σήμερα

Μετάφραση: Μάρκος Τσέτσος
Βασική θέση του ομιλητή είναι ότι η μουσική εκπορεύεται από τον άνθρωπο και προορίζεται για τον άνθρωπο. Μέσω της μουσικής ο δημιουργός κοινωνεί το μήνυμά του, που δεν είναι μόνο προσωπικό αλλά και συλλογικό. Την πίστη του στην «μουσική ως μήνυμα» ο ομιλητής την ισχυροποιεί με αναφορές στον τρόπο που έβλεπαν την μουσική από την αρχαιότητα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η ιδέα της ουμανιστικής αποστολής της μουσικής τέθηκε για πρώτη φορά σοβαρά υπό αμφισβήτηση από τους υποστηρικτές της Avantgarde του απόλυτου σειραϊσμού, που διακήρυξαν τυφλή πίστη στην τεχνολογία και ταυτόχρονα αποκήρυξαν τον όποιο ανθρώπινο παράγοντα στην δημιουργία. Στο νέο αυτό πλαίσιο της απανθρωποποίησης της μουσικής, ο ομιλητής εξετάζει κριτικά δύο τάσεις: την επιστημονοποίηση και την πολιτικοποίηση της μουσικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»