1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Εμπορευματοποίηση και αισθητική της μουσικής, ως θέμα της κριτικής σχολής της Φραγκφούρτης

Στον 20ό αιώνα η Κριτική Σχολή της Φραγκφούρτης θεματοποίησε τα ζητήματα μεθόδου μιας ιστορικο-φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής κατεύθυνσης της έρευνας της κοινωνίας και της αισθητικής στην σύγχρονη εποχή. Με απόλυτα σύγχρονα αιτήματα για την ανάλυση της κοινωνίας και της τέχνης, προσανατολίσθηκε προς μία κοινωνική θεωρία και διαμόρφωση εννοιών, στις οποίες το αισθητικό δεν αποχωρίζεται από την κοινωνιολογική διάσταση. Εδώ επιχειρείται μία προσπάθεια επισήμανσης των αισθητικο-κοινωνιολογικών εννοιών και τίθεται το ερώτημα μιας ανακατασκευής τους κυρίως στην θεωρία του Th. W. Adorno, ο οποίος είναι και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της Αισθητικής της Μουσικής ως κοινωνικής θεωρίας στον 20ό αιώνα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»