1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Αναστάσιος Χαψούλας

Η αξία της συγκριτικής μουσικολογίας

Στην διάλεξη αυτή επιχειρείται να αναδειχθεί η αξία της Συγκριτικής Μουσικολογίας στο πλαίσιο του σημερινού μεθοδολογικού προβληματισμού της μουσικολογικής επιστήμης. Ύστερα από μια σύντομη αναδρομή πάνω στην ιστορική εξέλιξη των επιμέρους κλάδων της Μουσικολογίας, γίνεται προσπάθεια να θιγούν τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σημεία των διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τις σύγχρονες μουσικολογικές έρευνες, έτσι ώστε τελικά να τονισθεί η αξία της συγκριτικής μεθόδου, ως προσπάθειας προσέγγισης της επιστημονικής-αντικειμενικής αλήθειας, μέσω της συγκριτικής παρατήρησης και της χρήσης μεθόδων όλων των εξειδικευμένων μουσικολογικών κλάδων.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»