1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Κώστας Κακαβελάκης

Μουσική και ποίηση στον μετα-ανθρώπινο κόσμο. Μία αμφιλεγόμενη προοπτική

Η επανεξέταση από τον ομιλητή της παλιάς προβληματικής περί κοινής προέλευσης και του κοινού σκοπού μουσικής και ποίησης εγγράφεται εδώ στην προβληματική της έκπτωσης των αξιών και του φετιχισμού της μηχανής στο σύγχρονο, «μετα-ανθρώπινο» κόσμο, όπου προκρίνεται η ιδέα της συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης του οργανικού με το μηχανικό. Στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό της νέας μουσικής πραγματικότητας αναπαράγεται αυτή η σχέση μηχανικής υποβοήθησης των αδυναμιών του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος έχει απομακρυνθεί όσο ποτέ από την μεταφυσική του ουσία. Πρόθεση του ομιλητή είναι να καταδείξει τους όρους μιας επανάκτησης της μουσικής πρόσβασης προς το μεταφυσικό, μέσω του διαμεσολαβητικού προς αυτό ρόλου της τεχνολογικής παραμέτρου στη μουσική.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»