1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Claus-Steffen Mahnkopf

Νέα μουσική / ανθρώπινη εικόνα

Μετάφραση: Μάρκος Τσέτσος
«Ο άνθρωπος και η νέα μουσική» επιχειρεί, με την μορφή πολλαπλών αφορισμών και μία αναφορά στον Ιάννη Ξενάκη, να φωτίσει τις διάφορες πλευρές της σχέσης της σύγχρονης σύνθεσης και του ερωτήματος για τον άνθρωπο, την εικόνα του και την σπουδαιότητα του ουμανισμού σήμερα. Σχετικά με αυτό, διατυπώνονται φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές ιδέες, καθώς και προβλήματα της μουσικής μορφολογίας και του τραγουδιού.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»