1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Günter Mayer

Πραγματικότητα, αντίληψη-διάσταση αισθητική; Προς μία διαφοροποίηση της θεωρίας της αισθητικής πράξης

Μετάφραση: Μάρκος Τσέτσος
Απέναντι στην τάση που κυριαρχούσε στις συζητήσεις για το «αισθητικό» της δεκαετίας του ’90, να διαχωρίσουν το «αισθητικό», δηλαδή να εναποθέσουν την πραγματικότητα στο ακαθόριστο αφηρημένο, μάλιστα να το σκέφτεται κανείς γενικά ως αισθητικό κατασκεύασμα, να εξομοιώνει την αισθητική αξιολόγηση με την αντίληψη (την «αίσθηση»), χωρίς να διακρίνει μεταξύ των αισθήσεων και των αξιολογικών τρόπων, διατυπώνεται μία θέση προς τον σκοπό της διαφοροποίησης, η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση επιλεγμένων φαινομένων της παρούσας μουσικής-ακουστικής πραγματικότητος. Στην ακουστική αντίληψη της «Avantgarde», της παραδοσιακής μουσικής των συναυλιών, της μουσικής για διασκέδαση, του «μουσικοποιημένου» περιβάλλοντος, καθώς και των «τραγουδιών των οπαδών της εξέδρας» ενός γηπέδου ποδοσφαίρου ή χόκεϊ επί πάγου, σκιαγραφούνται (με την βοήθεια προβολής βίντεο), λαμβάνοντας υπ’ όψιν διαφορετικές άρχουσες αισθητικές αξιολογικές καταστάσεις, τρεις τύποι: ο εξελικτικός, ο παραδοσιακός-συντηρητικός και ο παλινδρομικός.
Στο τέλος, γίνεται αναφορά σε ένα καινούργιο πεδίο της γενικής Αισθητικής, δηλαδή την οικολογικά προσανατολισμένη αισθητική διαμόρφωση ή αντίληψη των μη-μουσικών ακουστικών φαινομένων στις κοινωνίες που επί του παρόντος κυριαρχούνται από την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»