1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Μιχάλης Πατσέας

Η αξία και η θέση της μουσικής στην παιδεία και στην κοινωνία της Ουγγαρίας μετά το 1950

Ανάμεσα στα 1950 και 1990 συντελέστηκε μία πρωτόγνωρη «κοινωνικοποίηση» της μουσικής και της αξίας της στην Ουγγαρία. Συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες συνέβαλαν σ’ αυτό, συνεπικουρούμενες από την προσωπικότητα του Zoltán Kodály. Στο μουσικοπαιδαγωγικό οικοδόμημα της Ουγγαρίας (Σύστημα Kodály), δόθηκε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση της δημόσιας γενικής μουσικής παιδείας, κυρίως στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, στην κατάρτιση των μουσικοπαιδαγωγών, αλλά και στα πρότυπα «Δημοτικά Σχολεία Τραγουδιού – Μουσικής». Εκτεταμένες έρευνες έδειξαν τα θετικά αποτελέσματα αυτής της μουσικής παιδείας σε πολλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς τομείς. Η Φιλοσοφία του Kodály κινείται γύρω από την αξία της μουσικής. Η αμφισβήτηση αυτής της αξίας σήμερα κλονίζει τα θεμέλια της ουμανιστικής παιδείας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»