1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Αικατερίνη Ρωμανού

Η αξία της μουσικής και η εξέλιξη της μουσικής ιστοριογραφίας

Οι έρευνες, οι επηρεασμένες από τις νέες τάσεις της μουσικολογίας, δείχνουν ότι η εμπορευματοποίηση των προϊόντων της μουσικής ενασχόλησης είναι φαινόμενο του Ουμανισμού και κάθε αναβίωσής του. Η ανακοίνωση, περιοριζόμενη στις εκδοτικές επιχειρήσεις, δείχνει το ρόλο της εμπορευματοποίησης στην διάδοση των ελληνικών διατριβών στους Ιταλούς ουμανιστές, καθώς και του πολύμορφου και πλούσιου υλικού για τη μελέτη της μουσικής σε ένα ευρύτατο κοινό κατά τον 19ο αιώνα και σε όλο τον κόσμο κατά τον 20ό.
Οι αιτίες της υπεροχής, σήμερα, της μουσικής που εκμηδενίζει την ατομικότητα, έναντι αυτής που την αναπτύσσει, θα πρέπει να αναζητηθούν μάλλον στην εξής συγκυρία: Οι εξελίξεις του 19ου αιώνα, που συνδέονται με την διάδοση του έργου των μεγάλων συνθετών, εκλαμβάνονται και ως έναρξη της διάστασης μεταξύ ελαφράς και σοβαρής μουσικής. Τα όρια μεταξύ τους δεν είναι τόσο σαφή για τον 19ο αιώνα, όσο έγιναν για τον 20ό, όταν η γλώσσα των συνθετών έντεχνης μουσικής απομακρύνθηκε πολύ από την κοινή γλώσσα του 19ου αιώνα, που παρέμεινε αυτή της ελαφράς μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Παράλληλα, ήταν αυτή η γλώσσα, που έχει κύριο γνώρισμά της την αρμονία, η οποία διαδόθηκε με τον εξευρωπαϊσμό των μουσικών παραδόσεων όλης σχεδόν της υφηλίου κατά τον 20ό αιώνα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»