1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Iouri Semenov

Η νέα μουσική στην Ουκρανία. Ο δρόμος προς τον αυτοπροσδιορισμό

Μετάφραση: Γιώργος Φιτσιώρης
Στην διάλεξη αυτή παρουσιάζονται στο συνέδριο άγνωστες για την Ελλάδα διαστάσεις της εξέλιξης της μουσικής, της μουσικολογίας και της μουσικής ζωής της Ουκρανίας κατά την τελευταία δεκαετία. Εξετάζεται ο χαρακτήρας των αλλαγών και η επίδρασή τους στην μουσική συνείδηση και στις μορφές οργάνωσης της σύνθεσης και της σύγχρονης μουσικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»