1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Πάνος Βλαγκόπουλος

Ενσυναίσθηση και μοναδικότητα ή αξιολογικές κρίσεις και αναλυτικές επιλογές στην ιστοριογραφία της παλαιάς μουσικής

Εκκινώντας από τη σύγκριση δύο παραδειγματικών προσεγγίσεων με αντικείμενο τη μουσική του Guillaume de Machaut, μιας των αρχών του 19ου αιώνα (Perne) και μιας σύγχρονης (Fuller), διαπιστώνεται η κυριαρχία στη νεώτερη μουσικολογία ενός αξιακού πλαισίου που δημιουργείται από τη διαπλοκή της υπόρρητης επιθυμίας για ενσυναίσθηση και της έννοιας της μοναδικότητας. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αντιμετώπιση του διαλόγου με το κείμενο ως διαλόγου με ένα άλλο πρόσωπο. Προτείνονται η ρητή αποδοχή της επιθυμίας για ενσυναίσθηση ως ρυθμιστικής αξίας σε κάθε κατανοείν, η εγκατάλειψη της μεταφοράς του προσώπου στη σχέση ερμηνευτή – κειμένου, καθώς και η παραδοχή του γεγονότος της ασυμμετρίας, πάντα υπέρ του ερμηνευτή, στη σχέση του τελευταίου με το κείμενο.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»