1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe

Παρουσίαση          [Εισηγητές]          [Αναλυτικό πρόγραμμα]          [Πρακτικά & περιλήψεις]

 

Η Αξία της Μουσικής Σήμερα

Η Μουσική μεταξύ Ουμανισμού και Εμπορευματοποίησης

Δευτέρα, 25 – Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2002
Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Goethe
Ομήρου 14-16, 100 33, Αθήνα

 

Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μουσικολογίας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe ήταν το πρώτο μεγάλο διεθνές συνέδριο μουσικολογίας στον τόπο μας, στο οποίο έλαβαν μέρος επιφανείς Έλληνες και ξένοι μουσικολόγοι (καθηγητές πανεπιστημίων, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες της μουσικής ζωής).

Ο τίτλος του συνεδρίου δηλώνει τη θεματική όσο και το στόχο του: ενώ ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της μουσικής αποκρυσταλλώνεται και εκφράζεται μέσα από τις διαδικασίες δημιουργίας και πρόσληψης, μεσολάβησης και αξιολόγησής της, οι σημερινές συνθήκες για δημιουργούς και ακροατές χαρακτηρίζονται από την εμπορευματοποίηση.

Οι εισηγητές εξέτασαν το θέμα από την πλευρά της «αξίας» της μουσικής, καθώς και των αξιών των σημερινών κοινωνιών, θέτοντας το ερώτημα για τις κοινωνικές λειτουργίες και τις ανθρωπιστικές διαστάσεις της μουσικής με τις δεδομένες σημερινές συνθήκες. Το ζήτημα μιας ανακατασκευής των ιστορικών, φιλοσοφικών, επιστημολογικών, ιδεολογικών και κριτικών εννοιών, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την εξέλιξη των περιεχομένων του «ουμανισμού» και της «εμπορευματοποίησης», αποτέλεσε τον άξονα του συνεδρίου.

Τα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις Ορφέως, ελπίζουμε να αποτελέσουν έναυσμα για τη συνέχιση της έρευνας, της διεπικοινωνίας και της συζήτησης για την αιτία και τις λειτουργίες της μουσικής σήμερα.

Η Μουσικολογία ευχαριστεί θερμά το Ινστιτούτο Goethe και ιδιαίτερα το διευθυντή του, κύριο Horst Deinwallner, τους ακούραστους συνεργάτες του, καθώς και την ψυχή του Ινστιτούτου, τη φιλόμουση κυρία Andrea Schellinger, που έκαναν δυνατή τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ευχαριστεί επίσης θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και διεξαγωγή της καταληκτικής συναυλίας με έργα του 20ού αιώνα.

Στις ιστοσελίδες του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των εισηγήσεων, βιογραφικά σημειώματα των εισηγητών, το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με τον τόμο των πρακτικών.

 

© Περιοδικό «Μουσικολογία»