1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Εισηγητές

Ευάγγελος Μουτσόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930 και αναγορεύθηκε κρατικός διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων το 1958. Διετέλεσε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1969), του οποίου εξελέγη και Πρύτανης (1977). Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 1984. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής σε πολυάριθμα ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίου κύρους, και είναι μέλος, επίτιμο ή αντεπιστέλλον, πολλών εθνικών και διεθνών ξένων ακαδημιών. Συγγραφεύς φιλοσοφικών έργων σε 59 τόμους, κατά το ήμισυ στην ελληνική και στην γαλλική, εν μέρει δε και στην αγγλική, πολλοί από τους οποίους έχουν μεταφρασθεί σε διάφορες γλώσσες.
Οι έρευνές του στους τομείς της συστηματικής φιλοσοφίας και της ιστορίας της φιλοσοφίας τον οδήγησαν στην συγκρότηση, θεμελίωση και διεθνή επιβολή πέντε νέων φιλοσοφικών κλάδων: της καιρολογίας, της φιλοσοφίας της τέχνης (με ανανεωμένη σημασία του όρου), της φιλοσοφίας του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας της νεοελληνικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας του κοσμοχώρου. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τον κλάδο της φιλοσοφίας της μουσικής, μία προσφορά που τροφοδοτείται και από την δραστηριότητά του στον τομέα της μουσουργίας.
Κατ’ επανάληψιν επίτιμος διδάκτωρ και με πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις στο ενεργητικό του, έχει μετάσχει σε εκατοντάδες διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό. Το 1966 εδημιούργησε το Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum (CPGR), το οποίον ενέταξε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του υπό την προεδρίαν του Ιδρύματος Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (1975). Ιδρυτής και διευθυντής του διεθνούς φιλοσοφικού περιοδικού Διοτίμα. Το 1984 η Ακαδημία Αθηνών τού ανέθεσε την εποπτεία του περιοδικού Φιλοσοφία, επετηρίδος του εν αυτή λειτουργούντος Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας.