1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Εισηγητές

Christoph Stroux

Γεννήθηκε στο Μόναχο και σπούδασε μουσικολογία στο Humboldt-Universität του Βερολίνου και στο Πανεπιστήμιο του Freiburg. Έλαβε το πτυχίο της Μουσικολογίας στο Βερολίνο το 1954 και αναγορεύτηκε σε διδάκτορα της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Freiburg το 1967. Θέμα της διατριβής του: Die Musica Poetica des Magisters Heinrich Faber (1548).
Από το 1954 έως το 1967 ήταν μέλος του προσωπικού του Μουσικού Λεξικού Riemann (12η έκδοση σε 3 τόμους, 1959-1967) και από το 1967 έως το 1970 ήταν βοηθός (από το 1964 και λέκτορας) στο Τμήμα Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου του Freiburg. Έπειτα δίδαξε στη βαθμίδα του Senior Lecturer στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Port Elizabeth (1970-1979) και του University of South Africa στην Πρετόρια (1980-1991).
Από το 1992 ζει μονίμως στην Αθήνα και από το 1994 είναι υπεύθυνος για τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη». Ο Christoph Stroux είναι μέλος της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της Μουσικολογίας, καθώς και του περιοδικού Μουσικός Λόγος.