2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2003

Περιλήψεις εισηγήσεων

Αναστάσιος Χαψούλας

Η μουσική ανάλυση στην εθνομουσικολογία. Προβλήματα και δυνατότητες

Η μουσική ανάλυση στον χώρο της συγκριτικής μουσικολογίας διαφέρει ως προς την μεθοδολογία της από αυτήν που λαμβάνει χώρα στο πεδίο της ιστορικής μουσικολογίας, για λόγους που προσδιορίζονται από το ίδιο το ερευνητικό της αντικείμενο. Στόχος της διάλεξης είναι, αφ’ ενός να καταδείξει την μεθοδολογική ιδιαιτερότητα της μουσικής ανάλυσης στον χώρο των προφορικών μουσικών πολιτισμών, αφ’ ετέρου να παρουσιάσει τα προβλήματα της ερμηνευτικής παράδοσης και, τέλος, να προσδιορίσει την συμβολή της μουσικής ανάλυσης ως προς την κατανόηση ενός μουσικού πολιτισμού και της δυνατότητας σύγκρισής του με άλλους.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»