2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2003

Περιλήψεις εισηγήσεων

Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού

Αναλυτικές προσεγγίσεις σε μοτέτα του Philippe de Vitry: ο tenor και το νόημα

Στην παρούσα ανακοίνωση συζητούνται ορισμένες δομικές λεπτομέρειες σε μοτέτα του Philippe de Vitry, καθώς επίσης ο χειρισμός του tenor σε σχέση με την περίσταση και το νόημα των κειμένων στα μοτέτα του Cum statua / Hugo και Petre / Lugentium.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»