2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2003

Περιλήψεις εισηγήσεων

Ίων Ζώτος

Η μουσική ως μεταφορά στην Délie (1544) του Maurice Scève

Στο Solitaire Second (Lyon 1555), ο Pontus de Tyard αναφέρεται σε ένα νέο είδος μουσικής σημειογραφίας, με το οποίο ο φίλος του Maurice Scève είχε αποφασίσει να πειραματισθεί. Δύσκολα μπορεί κανείς να διαβάσει το έργο του Λυωνέζου ποιητή M. Scève (περ. 1500 - περ. 1560) χωρίς να παρατηρήσει ότι η μουσική παίζει σ’ αυτό ρόλο πρωταρχικό: του ερωτικού ποιήματος Délie εξαιρουμένου, μόνον οι φιλόλογοι διαβάζουν σήμερα τα έργα Microcosme και Saulsay, στα οποία υπάρχουν αναρίθμητες σχεδόν αναφορές στην «musica mundana» και στη «μουσική των σφαιρών», όπως ήσαν καταληπτές οι έννοιες αυτές από τον άνθρωπο του 16ου αιώνα, ενώ στην ελεγειακή «εκλογή» Arion η «musica instrumentalis» κατέχει την πρώτη θέση. Σκοπός την παρούσας ανακοίνωσης είναι η επισήμανση του ρόλου που παίζει η μουσική ως μεταφορική έκφραση στην ποίηση του M. Scève, μέσω του πλατωνισμού (και του νεοπλατωνισμού) κατά την όψιμη Αναγέννηση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»