Περιλήψεις τεύχους 1/1985 (1)

Γιώργος Λεωτσάκος

Αλβανική μουσική, ή ένα λήμμα εγκυκλοπαίδειας που έμεινε αδημοσίευτο

Το άρθρο που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος της Μουσικολογίας για πρώτη φορά είναι – σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις – μία πρωτοτυπία της ελληνικής μουσικολογίας στην παγκόσμια βιβλιογραφία (εκτός, εννοείται, από την Αλβανική), αφού εξετάζει διεξοδικά το θέμα. Οι μεγαλύτερες διεθνείς μουσικές εγκυκλοπαίδειες, ακόμη και πρόσφατες, το αντιπαρέρχονται τελείως ή τα όσα αναφέρουν είναι γεμάτα τραγικά λάθη.
Το άρθρο αυτό αποτελεί προϊόν έρευνας – στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά οι Αλβανοί μουσικολόγοι που διαθέτουν αρχειακό υλικό 21.000 ηχογραφημένων λαϊκών τραγουδιών – και απευθύνεται σε κάθε καλοπροαίρετο, απροκατάληπτο και συνειδητό επιστήμονα, καλλιτέχνη, φιλόμουσο και φιλότεχνο, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση, όσο και αν το φαινόμενο της έντεχνης αλβανικής μουσικής και η μοναδική ιδιαιτερότητά του είναι απολύτως αδύνατο να αποσχετιστούν από την πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα της χώρας, μετά την Απελευθέρωσή της, το 1944.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»