Περιλήψεις τεύχους 1/1985 (1)

Ίων Ζώτος

«Maria Golovin» του G.-C. Menotti

Η τελευταία επίσκεψη του Gian-Carlo Menotti στην Ελλάδα (τον Ιανουάριο του 1983) και η Maria Golovin (που διηύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης), άφησαν έντονες εντυπώσεις στο κοινό που επισκέπτεται την όπερα. Ο συγγραφέας είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τον κύριο Menotti (στον οποίο αργότερα απονεμήθηκε το βραβείο Kennedy) σε ένα μεγάλο ακροατήριο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπου τέθηκαν ερωτήσεις δημοσία. Το άρθρο περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες τις οποίες παρέθεσε ο συνθέτης για τις όπερές του και ειδικότερα για τη Maria Golovin. Στο άρθρο αυτό, πρώτα εξετάζεται και αξιολογείται εν συντομία το έργο του συνθέτη και στη συνέχεια προσεγγίζεται η Maria Golovin στα πλαίσια αυτού του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της ζήλειας – θέμα της όπερας – και στην έκφρασή του με όρους της μουσικής και του δράματος.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»