Περιλήψεις τεύχους 2/1985 (2)

Béla Bartók

Η έρευνα της δημοτικής μουσικής και ο εθνικισμός

Μετάφραση: Μιρέλλα Σιμωτά-Φιδετζή
Το άρθρο αυτό του Béla Bartók, που γράφτηκε το 1937, αφορά τον προβληματισμό σχετικά με τις ομοιότητες που παρουσιάζει ο νεοελληνικός λαϊκός πολιτισμός με έναν άλλο γειτονικό πολιτισμικό κύκλο. Έχοντας το αίτημα μιας «αντικειμενικότητας της έρευνας», το κείμενο αυτό προβληματίζει τον αναγνώστη και ως προς την σημασία που έχει η επίδραση των εθνικών ιδεολογιών στην πρόοδο της έρευνας με αντικείμενο τον πολιτισμό.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»