Περιλήψεις τεύχους 2/1985 (2)

Μάρκος Φ. Δραγούμης

Πληροφορίες για την ελληνική μουσική

Δύο ενδιαφέρουσες επιστολές από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίες αφορούν τη θέση της εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής στην Ελλάδα κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, δημοσιεύτηκαν στο αγγλικό περιοδικό The Harmonicon, που κυκλοφορούσε από το 1823 ως το 1833. Το ενδιαφέρουν που παρουσιάζουν εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι αντανακλούν τη γραφική άγνοια των σύγχρονων Δυτικοευρωπαίων και την έλλειψη κατανόησης για τους ανατολικούς και ειδικότερα για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»