Περιλήψεις τεύχους 2/1985 (2)

Ίων Ζώτος

«Albert Herring» του Benjamin Britten: ένα μελόδραμα επαρχιακής καταπίεσης

Το άρθρο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι κυρίως ιστορικό: πραγματεύεται την ίδρυση του «English Opera Group», τη σύνθεση του Albert Herring στο Glyndebourne και το άνοιγμα του Ardeburgh Festival, καθώς και τη αντίδραση του κοινού που ακολούθησε. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια προσπάθεια μουσικής και δραματικής ανάλυσης του Albert Herring σκηνή προς σκηνή (που περιλαμβάνει και επεξηγηματικά μουσικά παραδείγματα). Αποτελεί επίσης μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η σκιαγράφηση των χαρακτήρων σε αυτή την όπερα του Britten.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»