Περιλήψεις τεύχους 3/1985 (3)

Γιώργος Ζερβός

Το «Allegro Misterioso» του Alban Berg: η έννοια του θέματος και η σχέση του με τις πολυφωνικές τεχνικές στη σύγχρονη μουσική

Το άρθρο αναφέρεται σε αναλυτικά ζητήματα αυτού του έργου του Alban Berg.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»