Περιλήψεις τεύχους 3/1985 (3)

Ίων Ζώτος

«Ξέρξης»: μία κωμική όπερα του Händel

Πρόκειται για μια συζήτηση σχετικά με την όπερα του Händel, όπως αυτή φαίνεται μέσα από διαφορετικές εποχές – μέσα από το 18ο αιώνα και με τα μάτια του 20ού αιώνα. Το άρθρο πραγματεύεται τον τρόπο της ιστορικής πρόσληψης της όπερας και αποτελεί συμβολή του περιοδικού στα 300 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»