Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Μιχάλης Αδάμης

Πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική στο Βυζάντιο του ΙΕ΄ αιώνα

Το άρθρο επιχειρεί συγκρίσεις ανάμεσα στην ανατολική και δυτική εκκλησιαστική παράδοση, προσφέροντας σε σχέση με τη θεματική αυτή πολύτιμες πληροφορίες.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»