Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Rokus De Groot

Η δεκτικότητα της σκέψης της Ανατολής στη σύγχρονη δυτική σκέψη

Μετάφραση: Καίτη Ρωμανού
Το άρθρο έχει ως θέμα του τις επιρροές ανατολικών μουσικών τρόπων σκέψης πάνω στη δυτική έντεχνη μουσική.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»