Προλογικό σημείωμα

Και στο τέταρτο τεύχος της η Μουσικολογία, πιστή στις αρχές που έθεσε στο ξεκίνημά της, έχει περιλάβει άρθρα και ανακοινώσεις που αναφέρονται τόσο στην ελληνική έντεχνη μουσική και στη βυζαντινή και δημοτική παράδοση, όσο και σε θέματα της παγκόσμιας μουσικολογίας. Σε ένα μεγάλο μέρος τους τα κείμενα παρουσιάζουν βασικά ερωτήματα συγκριτικής μουσικολογίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε προβλήματα σύγκρισης ανατολικής και δυτικής μουσικής παράδοσης. Επιπλέον, δύο από τα άρθρα αφορούν το πρόβλημα της εναρμόνισης δημοτικών τραγουδιών. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί το επίκεντρο του αισθητικού προβληματισμού για τη μουσική όλων των χωρών, των οποίων η λαϊκή μουσική δε βασίζεται στους χαρακτηριστικούς για τη Δύση μείζονες και ελάσσονες τρόπους και συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία δημιουργίας των λεγόμενων Εθνικών μουσικών Σχολών, με την εμφάνιση προσωπικής μουσικής δημιουργίας στις χώρες αυτές και επομένως με τον τρόπο που ο κάθε συνθέτης επεξεργάστηκε τις δυνατότητες και τις ιδιοτυπίες των λαϊκών μελωδιών.
Τέλος, η Μουσικολογία δημοσιεύει ένα κείμενο του Schumann, στο οποίο, πίσω από τη ρομαντική ιδεολογία για την ενότητα ηθικής, τέχνης και ζωής, βρίσκεται η αλήθεια της διαρκούς δημιουργικής ενασχόλησης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»