Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Πανίκος Γιωργούδης

Μελέτη και παρουσίαση της πρώτης συλλογής κυπριακών δημοτικών τραγουδιών και δημοτικής μουσικής

Η ανακοίνωση αυτή για την πρώτη συλλογή κυπριακών δημοτικών τραγουδιών και χορών εκθέτει τα ιστορικά στοιχεία της δημιουργίας και έκδοσης της συλλογής αυτής και θίγει το πρόβλημα της εναρμόνισης των τραγουδιών και χορών αυτών για πιάνο. Το πρόβλημα της εναρμόνισης δημοτικών τραγουδιών αποτελεί το επίκεντρο του αισθητικού προβληματισμού για τη μουσική όλων των χωρών, των οποίων η λαϊκή μουσική δε βασίζεται στους χαρακτηριστικούς για τη Δύση μείζονες και ελάσσονες τρόπους, και συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία δημιουργίας των λεγόμενων Εθνικών Μουσικών Σχολών, με την εμφάνιση προσωπικής μουσικής δημιουργίας στις χώρες αυτές και επομένως με τον τρόπο που ο κάθε συνθέτης επεξεργάστηκε τις δυνατότητες και τις ιδιοτυπίες των λαϊκών μελωδιών.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»